Erilaisia markkinointistrategioita

Yrityksellä voi olla loistava tuote loppukäyttäjälle, rahoitus järjestettynä vuosikausiksi eteenpäin sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. Kuulostaako voittajayhdistelmältä? Mieti uudestaan. Ilman toimivaa markkinointistrategiaa yritykselläsi ei ole parhaita edellytyksiä kilpailussa menestymiseen eikä kunnon otetta siihen, mihin pitää tulevaisuudessa panostaa.1087827-marketing-strategyMarkkinointistrategiat voidaan jakaa ensin karkeasti kahteen ryhmään:

1. Alkavan yrityksen strategia

Tuoreella yrityksellä on oltava jokin syy miksi yritys on perustettu eli mitä tuotetta aletaan valmistaa kysynnän tyydyttämiseksi. Tuote ilman kysyntää on tuhoon tuomittu. Lisäksi tarvitaan liikeidea eli kuvaus siitä miten valitulla alalla aiotaan pärjätä kilpailussa. Liikeideaa pohtiessa on syytä kysyä itseltään neljä asiaa:Kenelle tuote on suunnattu eli mikä on kohderyhmä?

  • Mitä myyt asiakkaalle eli mikä on tuote?
  • Mikä saa asiakkaan valitsemaan sinun tuotteesi kilpailijan sijaan?
  • Miksi tuotetta myydään? Et voi myydä tuotetta jos et usko siihen itse

2. Toimivan yrityksen strategia

Jo vauhtiin päässeen yrityksen markkinointistrategian tarkoitus on tarkastella yrityksen jo olemassa olevaa rakennetta sekä toimintaa. Tarkastelun jälkeen mietitään mahdollisuuksia parantaa yrityksen toimintaa vastaamaan paremmin senhetkistä kysyntää, yhtiön omia tarpeita sekä vallalla olevaa kilpailutilannetta.Markkinointistrategioita on karkeasti ottaen kolmenlaisia ja niiden sisältämät päätökset kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Väärin valittu tai väärin toteutettu strategia on varma tie yrityksen tuhoon joten niihin on syytä panostaa voimakkaasti. Strategiat ovat:

  • Kasvustrategia eli miten varmistetaan yrityksen kasvu: Yhden hengen mikroyhtiöissä ei yleensä edes haeta kasvua, joten tämä kuuluu pienten ja keskisuurten yritysten strategiavalikoimaan.
  • Kilpailustrategia: Miten saat yrityksesi näkymään positiivisella tavalla kilpailijoihin nähden.
  • Kannattavuusstrategia: Miten saat tasapainotettua menot ja tulot.